GG Tech | Dotacje/Ogłoszenia
Dotacje / Ogłoszenia

Projekty dofinansowane z Funduszy UE


Firma GG Tech W.Garus i T.Gromek sp.j. w 2013 roku zrealizowała projekt o nazwie:

„Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych dotyczących innowacyjnych produktów, usług i technologii.”

Projekt dofinansowany w ramach III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


 

Firma GG Tech W.Garus i T.Gromek sp.j. w latach 2012-2014 zrealizowała projekt o nazwie:

„Wdrożenie unikatowej w skali światowej technologii szybkiego i wydajnego projektowania oraz produkcji laboratoryjnych przyrządów pomiarowych, będącej efektem własnych prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawcy.”

Projekt dofinansowany w ramach III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Dzięki zrealizowanym projektom wdrożyliśmy w naszej firmie nowe technologie poprzez zakup nowoczesnych obrabiarek, wyposażenia i oprogramowania.

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl